IVL:s internationella miljöarbete

IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar internationellt för att nå visionen om ett hållbart samhälle. Vi delar med oss av våra erfarenheter till andra länder, men kan också bidra till en hållbar export genom att sälja hållbara lösningar.

  1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Internationellt arbete

Vi samarbetar med forskningsinstitut och universitet, myndigheter, kommuner, statliga och privata företag både i Sverige och utomlands.

Den stora merparten av våra uppdrag och projekt genomförs med parter från andra länder, det är helt avgörande för att komma framåt i stora miljö- och klimatfrågor. Men även svenska företag som vi kan hjälpa att klara lokala krav på fabriker och produkter.

Two women at the office

IVL i Kina

Sedan starten 1986 har vi gått från en biståndsberoende verksamhet till att delta i stora forskningsprojekt som får kinesisk finansiering. Våra lokalkontor i Beijing och Wuhan har hjälpt miljöteknikföretag med ett 70-tal fullskaleinstallationer. Nu samarbetar vi med svenska företag som Scania för att öka intresset för biogasproduktion och biogasbussar.

Vårt arbete påverkar världens viktigaste land att klara klimatmålen. Och vi hjälper lokala aktörer att skapa bättre miljö, avfallshantering, vattenresurser, transporter och miljödeklarerade produkter.

Besök IVL:s kinesiska webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Persons working in an office

IVL i Indien

IVL har ett kontor i Mumbai med både svensk och indisk personal. Att få fungerande avloppsvattenrening på plats kommer att bidra till bättre hälsa och levnadsstandard för många människor i Mumbai och vi är glada att vi är en del i det arbetet. En viktig inriktning för IVL:s utvecklingsarbete handlar om återanvändning av renat avloppsvatten.

IVL har tidigare visat att det med rätt teknik kan återvinnas både kostnadseffektivt och så att det blir så rent att det kan återföras till grundvattnet eller återanvändas inom jordbruk och industri. Det handlar om att se avloppsvattnet som en resurs. Med rätt teknik kan reningsanläggningarna, förutom att ge rent återanvändningsbart vatten, även generera biogas och näringsämnen som kan återföras till naturen.

Läs mer om vår satsning på rent vatten i Mumbai

Forskning internationellt

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.