Person jobbar med brädor i en lokal
  1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra områden
  4. Konsumtion och produktion

Hållbarhet från produktion till konsumtion

IVL arbetar med livscykelanalys inom de flesta branscher och är ledande i arbetet med att ta fram miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er, Environmental Product Declarations.

Hållbarhetsaspekter finns i hela produktionskedjan - från materialval till design, produktion och återvinning. Vi hjälper våra uppdragsgivare att arbeta med produkternas hela livscykel och ta fram strategier för sitt miljö- och hållbarhetsarbete.

Livscykeltänkande och hållbara värdekedjor leder till en bättre miljö, man kan också generera nya affärsmodeller, så väl som ökad kvalitet, effektivitet och lönsamhet.

Vi tar fram information om miljöpåverkan från produkter och tjänster.

Erbjudanden inom konsumtion och produktion

Senaste nyheterna inom konsumtion och produktion